Strict Standards: Declaration of ImagesManager::store() should be compatible with FilesManager::store($fileData, $isUploaded = true) in /home/webdesig/domains/dovanumiestas.lt/public_html/application/domains/ImagesManager.php on line 5
Taisyklės | Dovanų miestas - dovanos, nuolaidų kuponai, laisvalaikis, pramogos

Taisyklės

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
1.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis) Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui paslaugą, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti šalia Prekės aprašymo nurodytą sumą.
1.2 Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, užpildęs registracijos formą, pristatymo adresą, susipažinęs ir sutikęs su Sutarties sąlygomis, paspaudžia nuorodą „Užsisakyti“.
1.3. Sudaryta Sutartis saugoma Pardavėjo (e-parduotuvės) duomenų bazėje.

2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
2.1. Pardavėjas turi teisę:
2.1.1. atsiradus ypatingoms aplinkybėms laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo e-parduotuvėje veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
2.1.2. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.
2.1.3. vienašališkai pakeisti šias Taisykles.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja:
2.2.1. Pristatyti Pirkėjui paslaugos kuponą Pirkėjo nurodytu adresu.
2.2.4. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę:
3.1.1. pirkti paslaugų kuponus e-parduotuvėje, laikydamasis šiose Taisyklėse ir e-parduotuvėje nustatytos tvarkos.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
3.2.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytą paslaugų kuponą.
3.2.2. priėmimo metu patikrinti priimamą paslaugų kuponą bei pasirašyti gavimo dokumentus.
3.2.3. sumokėti už paslaugą (prekę) nustatyta tvarka.
3.2.4. jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti paslaugų kuponą, jis privalo sumokėti Pardavėjui visas pristatymo išlaidas.
3.2.5. pirkėjas turi teisę į pinigų grąžinimą, jei paslaugos teikėjas nesuteikia paslaugos. Toku atveju dovanumiestas.lt per 10 darbo dienų grąžina pirkėjui visą sumą + 5 Lt kompensaciją.

4. Šalių atsakomybė
4.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vieni kitiems.
4.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
4.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus nesusipažino su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklių sąlygomis.
4.5. Padariusi žalą Šalis kitai Šaliai atlygina patirtus nuostolius.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šioms Taisyklėms ir visoms iš šių Taisyklių atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
5.2. Šalys susitaria, kad visi su šiomis Taisyklėmis susiję ar dėl jų vykdymo ar pažeidimo kilę ginčai, pretenzijos sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis ginčai sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Strict Standards: Non-static method Debug::show() should not be called statically in /home/webdesig/domains/dovanumiestas.lt/public_html/application/bootstrap.php on line 13